Verzuimanalyse

Zo snel mogelijk uit de vicieuze verzuimcirkel.

Het liefst ben je met je organisatie bezig met groei, innovatie en verbeteren van je dienstverlening. Verzuim is en van de grootste verstoorders in een voorspelbare dienstverlening naar klanten.

Het is knap lastig om deze problematiek daadwerkelijk effectief aan te pakken. Iedereen denkt te weten hoe het moet en tegelijkertijd heeft niemand het recept.

Ontdek hoe jouw organisatie er voor staat en aan welke knoppen je kan draaien.

Niet voor niets is verzuim voor vele organisaties al jaren een van de grootste hoofpijndossiers

Is iemand een dag, een week of langere tijd ziek, dan mis je diegene in het arbeidsproces. Collega’s krijgen het drukker, klanten moeten langer wachten, met alle gevolgen van dien. Doelstellingen worden niet of maar deels behaald. Er worden meer fouten gemaakt, de werkdruk neemt toe en het werkplezier neemt af. Daarnaast kost een zieke medewerker een organisatie heel veel geld; een paar honderd euro per dag!

Niets doen levert problemen op.

 • De klanttevredenheid loopt terug
 • De versnelling van je organisatie wordt vertraagd
 • Het verloop wordt hoger

Kortom, jouw gehele organisatie staat onder druk.

Resultaat door verzuim op de juiste manier aan te pakken

Pak verzuim bij de wortels aan

Wat elk bedrijf nodig heeft is een verzuimplan. Hoe voorkom je verzuim en hoe werk je gestructureerd aan verzuim.

De aanpak van verzuim is een van de lange adem en het benoemen tijdens MT’s is onvoldoende.

Er is meer voor nodig.

 • Inzicht in de oorzaken van verzuim, maar ook in de gevolgen.
 • Doelstellingen en een simpel plan van aanpak
 • Focus op maatwerk oplossing
 • Inzicht in je populatie. Hoe zitten de medewerkers erbij.
 • Training van leidinggevenden om hen de juiste tools te geven.
 • Feedback van medewerkers, leidinggevenden om de aanpak te verbeteren.

Een helder vertrekpunt

De verzuimanalyse van Jorinpact geeft jou een helder vertrekpunt. Je weet in no time hoe jouw organisatie ervoor staat en aan welke knoppen jij het beste kan draaien.

Met de verzuimanalyse ontdek jij:

De oorzaak van het verzuim

Wat er volgens jouw medewerkers en leidinggevenden moet gebeuren om te zorgen voor een gezond werkklimaat

Op welke manier jij jouw verzuimkosten fors kan verlagen

Interesse in de verzuimanalyse?

Maak vrijblijvend een afspraak.

Wat de verzuimanalyse jou oplevert

Met de resultaten uit de analyse heb jij een vertrekpunt van waaruit jouw organisatie weer grip op verzuim krijgt.

=

Bouwen en groeien

Je krijgt meer tijd hebt voor de leuke dingen, nl het bouwen en groeien van je organisatie.

=

Verzuim voorkomen

Je hebt een duidelijk plan waarmee de teamleider gericht kan werken aan het voorkomen van verzuim.

=

Lagere kosten

Lager verzuim en dus ook lagere kosten.

=

Aantrekkelijke werkgever

Je wordt weer een energieke en aantrekkelijke werkgever.

Hoe pakken we het aan?

Stap 1: Online afspraak inplannen

Stap 2: Intakegesprek

Allereerst gaan we samen in gesprek en bespreken de uitdaging die je hebt. We proberen samen uit te zoeken waar jij denkt dat het probleem ligt. We zoeken de vraag achter de vraag en daar gaan we vervolgens mee aan de slag.

Stap 3: Verzamelen van gegevens

We vullen dit aan met de gegevens en data die jullie beschikbaar stellen. Denk aan de trendlijn in verlooe vragen je om een korte enquête onder de betrokkenen uit te zetten, waardoor we heel snel een beeld krijgen.

Stap 4: Diepte interviews

Middels interviews met leidinggevenden, medewerkers, HR-managers en evt de bedrijfsarts gaan we verdiepen kijken we of jouw beeld ook overeenkomt met dat van hen.

Stap 5: Analyse

Als we alle gegevens hebben verzameld, verwerken wij het tot een advies.

Stap 6: Terugkoppeling resultaten + advies

Wij koppelen de resultaten terug aan de hand van de BAAS-methode. Je ontvangt als het ware een afdelings-organisatieprofiel, zodat je direct kan zien aan welke touwtjes jij kan trekken om voortgang te maken op het verzuimdossier.

Stap 7: Bepalen vervolgstap

Met het advies is het aan jou om de volgende stap te zetten. Wij ondersteunen je daarin graag.

Interesse in de verzuimanalyse?

€ 2950,- ex BTW

> Inzicht in de oorzaak van het verzuim
> Advies hoe je het verzuimpercentage structureel verlaagd

Een ander perspectief

De BAAS- methode is zeer toepasbaar en kan eigenlijk niet fout gaan. Je krijgt overzicht in je team(s) en dat geeft je de mogelijkheid om erboven te hangen en daarnaar te gaan handelen. Een ander perspectief dan we gewend zijn in HRM/verzuimland. In plaats van het probleem verzuim weg te willen managen, kun je met dit boek weer toekomen waarom je waarschijnlijk voor het vak leidinggeven hebt gekozen, namelijk de mensen in je teams tot bloei laten komen, duurzaam inzetbaar te hebben en te houden.

Nienke de Waard – Strategisch HR adviseur in de zorg

Mijn naam is Jorin Dijkstra

Op mijn 22ste werd ik leidinggevende op een klantenservice. Ik gaf plotseling leiding aan mensen die qua leeftijd mijn ouders hadden kunnen zijn. Amper droog achter de oren begon ik mijn avontuur als leidinggevende. Resultaten behalen en mensen beter maken. Dat leek me wel wat. Geen idee waar ik voor tekende en wat er allemaal bij kwam kijken om een goede leidinggevende te zijn.

Een van de dingen waar ik me echt op verkeken heb is het onderwerp verzuim. Wat mag je wel vragen en wat mag niet. Vele uurtje sparde ik met collega teamleiders die al langer in het vak zaten.

Ik maakte heel veel fouten

 • Zo dacht ik dat ik het probleem van de medewerker op moest lossen.
 • Sprak ik over in plaats van met de medewerker
 • Was ik bezig met cijfers en in mindere mate met de medewerker
 • Handelde ik vanuit mijn eigen referentiekader
 • Deed ik maar wat zonder een gerichte strategie.

Gaande weg leerde ik dat ik veel gesprekken en verzuim kon voorkomen door creatiever te zijn, echt goed te luisteren naar de medewerkers en te kijken in hoeverre ik de medewerkers wat meer ruimte kon geven.

Niet lekker? Ben je geholpen met nog een uurtje rust en een goede douche? Lukt het je dan om vanmiddag te komen? En vaak lukte te dat. Het mooie was dat medewerkers dit onthielden en dankbaar waren voor het begrip.

Hèt hoofdpijndossier

Toen ik leiding ging geven aan teamleiders werd ik vaak ingezet op “ hoe” vragen. Hoe pak ik dit geval aan. Hoe zorg ik ervoor dat het mij minder energie kost? Op welke signalen moet ik letten.Vooral jonge, startende teamleiders hadden hier veel baat bij.

Later als consultant kwam het hoofdpijndossier ‘Hoe krijg ik het verzuimpercentage naar beneden’ telkens weer naar voren. Ik wilde het eenvoudig maken voor teamleiders. Het is veel gemakkelijker als je denkt.

Met de BAAS-Methode lukt het jou ook om op een andere manier naar verzuim te kijken. Niet vanuit frustratie en irritatie, maar vanuit mogelijkheden.

Denk je eens in wat kan je samen met je team bereiken als iedereen met plezier naar het werk gaat.

Veel gestelde vragen

Voor wie is deze analyse geschikt

Voor de grotere bedrijven die tegen een hoog verzuim aan lopen en hier actief en structureel aan willen werken.

Hoe lang duurt het voordat ik de resultaten kan verwachten

Ons streven is om binnen 5 dagen de analyse te presenteren. De daadwerkelijke duur is afhankelijk van de planning van de diepte interviews.

Vinden de contactmomenten on- of offline plaats?

De afspraken en interviews vinden online plaats. Na het maken van de afspraak in ons agenda ontvang je automatisch de link die je kan gebruiken voor de beveiligde Zoom afspraak. De presentatie van het advies doen we het liefst bij jullie op locatie.

Wat levert een verzuimanalyse mij op?

Met de verzuim analyse krijg jij de oorzaken van het verzuim in beeld. Je ontvangt als een afdelings-organisatieprofiel, zodat je direct kan zien aan welke touwtjes jij kan trekken om voortgang te maken op het verzuimdossier. 

Nog een andere vraag? Of even sparren?

Dat kan. Plan online een afspraak in.