Vakantievakliteratuur: Werken aan een fit en energiek team.

Help! Mijn team verzuimt

Jouw team verzuimt!
Dat zie je graag anders, maar hoe?

Wil jij een energiek en vitaal team, maar weet je niet goed hoe je dit voor elkaar krijgt? Heb je het gevoel dat je al van alles hebt geprobeerd, maar heeft dit nog niet het gewenste resultaat? Lees dan dit boek.

Jorin leert je aan de hand van de BAAS-methode hoe je op een simpele en eenvoudige manier een comlexe zaak zoals verzuim inzichtelijk maakt. De BAAS-methode knoopt alle informatie met betrekking tot verzuim en duurzame inzetbaarheid aan elkaar, zodat je gestructureerd kan werk aan het verzuim van jouw team.

Zijn jouw medewerkers duurzaam inzetbaar en vitaal, of hebben ze moeite om mee te komen in de snel veranderende organisatie? De BAAS-methode helpt je hierbij, ook als je een lastig gesprek moet voeren.

Dit boek staat bomvol praktijkvoorbeelden en direct toepasbare tips. Het geeft je handige handvaten en houvast, waarmee je bouwt aan een vitaal en duurzaam inzetbaar team.

Help! Mijn team verzuimt

Bestel het boek

Over de schrijver

Mijn naam is Jorin Dijkstra en sinds 4 jaar trotse eigenaar van het bedrijf Jorinpact. Het is mijn missie om met minder moeite meer impact te maken. Al meer dan 15 jaar coach ik met succes leidinggevenden om impact te maken als leider. Daarnaast word ik vaak ingehuurd als interimmanager om op locatie impact te maken.

Bij elke nieuwe opdracht was de aanpak van verzuim een onderwerp dat zorgde voor hoofdbrekens. Waarom hebben we het verzuim niet onder controle? Aan welke knoppen moeten we draaien om het verzuim te laten dalen? We hebben toch genoeg middelen om in te zetten? Bijna iedereen denkt dat hij weet hoe het werkt en toch lukt het maar niet om ook echt vanuit een visie het verzuimprobleem aan de pakken. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen referentiekader naar het probleem.

Dit boek is ontstaan vanuit behoefte. “Het moet toch gemakkelijker kunnen”. Dit heeft mij geïnspireerd in mijn zoektocht naar vitale medewerkers die iedere dag het beste uit zichzelf willen halen.  

Wat anderen zeggen over

 • Geeske te Gussinklo
  Jorin is een vakvrouw die met dit boek echt een cadeau aan managers en teamleiders geeft. Als je het boek gelezen hebt, is voor je uitschuiven van een gesprek met een medewerker geen optie meer en daarin zit de belangrijkste waarde. Aan de slag voordat er een probleem is ontstaan. De persona’s maken de concepten duurzame inzetbaarheid en vitaliteit herkenbaar en goed uit elkaar te halen. Waarschijnlijk gaat er meteen een lampje bij je branden. In het boek krijg je concrete handvaten hoe je de verschillende gesprekken dan aangaat. De titel van het boek zou wat mij betreft dan ook moeten zijn; Yes, mijn team vaart op koers. Maar de huidige titel appelleert natuurlijk aan een behoefte die er is en aan de realiteit. Veel leesplezier en werkplezier!
  Geeske te Gussinklo
  Directeur Klantenservice federatie
 • Nienke de Waard
  De BAAS- methode is zeer toepasbaar en kan eigenlijk niet fout gaan. Je krijgt overzicht in je team(s) en dat geeft je de mogelijkheid om erboven te hangen en daarnaar te gaan handelen. Een ander perspectief dan we gewend zijn in HRM/verzuimland. In plaats van het probleem verzuim weg te willen managen, kun je met dit boek weer toekomen waarom je waarschijnlijk voor het vak leidinggeven hebt gekozen, namelijk de mensen in je teams tot bloei laten komen, duurzaam inzetbaar te hebben en te houden.
  Nienke de Waard
  Strategisch HR adviseur in de zorg
 • Jennifer Schakel
  Verzuim lijkt niet het meest aantrekkelijke onderwerp om mee aan de slag te gaan, terwijl je er juist heel snel en concreet kosten door kunt besparen. Ik heb dan ook met veel plezier "Help mijn team verzuimt" gelezen. Jorin heeft een leuke en fijne schrijfstijl. De BAAS-methode is praktisch en goed toepasbaar. Je maakt een scan van je hele team, zodat je direct weet met wie je aan de slag moet. Vitaliteit gaat om aandacht en door het lezen van dit boek krijg je handvatten aangereikt met praktische voorbeelden om verzuim en vitaliteit aan te pakken. Ook al doet de naam van het boek vermoeden dat het alleen om verzuim gaat, door echt aandacht te hebben voor je team kun je juist verzuim voorkomen.
  Jennifer Schakel
  Businessmanager Yource
 • Ingrid van Hesteren - Hoogers
  Wat een mooie inzichten heb ik gekregen door het lezen van dit boek. Hier en daar ook wel de bevestiging dat ik op de goede weg zit met mijn aanpak. Al tijdens dit boek visualiseerde ik mijn team in de matrix van de BAAS-methode. Hiermee verschaft Jorin mij als leidinggevende een verrijkt inzicht in verzuim en de bovenliggende pijler vitaliteit. Met de pragmatische handvatten die ze aanreikt en voorbeelden uit de praktijk, kan ik aan de slag om verzuim van mijn medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen en toe te werken naar nog meer vitale medewerkers. Voor mij is daarbij werkgeluk voor het totale team het belangrijkste streven.
  Ingrid van Hesteren - Hoogers
  Principal operational manager Randstad Nederland
 • Tatjana Buitendijk
  Ik heb het boek in één keer uitgelezen. Wat een helder en no-nonsens boek dat direct in de praktijk is toe te passen. Vanuit mijn rol als HR BP voor de stafafdelingen ga ik deze methode zo snel mogelijk inzetten. De eerste manager heb ik er al warm voor gemaakt! Door deze methode te gebruiken hoop ik ook meer bewustwording bij de managers te krijgen; waarom doet een medewerker niet wat men van hem verwacht en is hij echt zo vervelend als men denkt of zit er iets anders achter. Zonder de kennis die ik nu vanuit je boek heb gekregen, heb ik een aantal maanden geleden met een medewerker gesprekken gevoerd die passen binnen jouw methode. Deze hebben geleid tot een betere relatie tussen de medewerker en de manager, meer begrip en meer plezier in het werk. De stappen die ik toen heb genomen, waren vanuit gevoel. Nu kan ik het ook naar de manager toe nog beter onderbouwen. Bedankt!
  Tatjana Buitendijk
  Webhelp, HR businesspartner