Wat anderen zeggen over Jorinpact

Wij kunnen je wel vertellen hoe het werken met Jorinpact is, maar het is veel mooier om je laten overtuigen door de ervaringen van anderen. 

Dit is wat anderen zeggen over het boek, de training, Jorin als spreker en hoe het is om met haar samen te werken.

 

Over het boek

Ik heb het boek in één keer uitgelezen

Wat een helder en no-nonsens boek dat direct in de praktijk is toe te passen. Vanuit mijn rol als HR BP voor de stafafdelingen ga ik deze methode zo snel mogelijk inzetten. De eerste manager heb ik er al warm voor gemaakt!

Door deze methode te gebruiken hoop ik ook meer bewustwording bij de managers te krijgen; waarom doet een medewerker niet wat men van hem verwacht en is hij echt zo vervelend als men denkt of zit er iets anders achter. Zonder de kennis die ik nu vanuit je boek heb gekregen, heb ik een aantal maanden geleden met een medewerker gesprekken gevoerd die passen binnen jouw methode. Deze hebben geleid tot een betere relatie tussen de medewerker en de manager, meer begrip en meer plezier in het werk. De stappen die ik toen heb genomen, waren vanuit gevoel. Nu kan ik het ook naar de manager toe nog beter onderbouwen. Bedankt!

Tatjana Buitendijk – Webhelp, HR businesspartner

Werkgeluk voor het totale team

Wat een mooie inzichten heb ik gekregen door het lezen van dit boek. Hier en daar ook wel de bevestiging dat ik op de goede weg zit met mijn aanpak. Al tijdens dit boek visualiseerde ik mijn team in de matrix van de BAAS-methode. Hiermee verschaft Jorin mij als leidinggevende een verrijkt inzicht in verzuim en de bovenliggende pijler vitaliteit. Met de pragmatische handvatten die ze aanreikt en voorbeelden uit de praktijk, kan ik aan de slag om verzuim van mijn medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen en toe te werken naar nog meer vitale medewerkers. Voor mij is daarbij werkgeluk voor het totale team het belangrijkste streven.

Ingrid van Hesteren – Hoogers – Principal operational manager Randstad Nederland

Een absolute must-have

Wat een goed boek! Ik heb het zojuist, languit op de bank én met een wijntje, uitgelezen. De BAAS-theorie inspireert me! Het zorgt echt voor een andere kijk op verzuim gerelateerde situaties en geeft daarnaast concrete handvatten. Hartstikke waardevol!

Een absolute must-have voor leidinggevende en HR-gerelateerde functies! De BAAS-theorie zorgt voor een nieuw inzicht op effectief omgaan met verzuim. Waardevolle handvatten die direct toepasbaar zijn!

Melissa Kea – Accountmanager Young Capital

Een ander perspectief

De BAAS- methode is zeer toepasbaar en kan eigenlijk niet fout gaan. Je krijgt overzicht in je team(s) en dat geeft je de mogelijkheid om erboven te hangen en daarnaar te gaan handelen. Een ander perspectief dan we gewend zijn in HRM/verzuimland. In plaats van het probleem verzuim weg te willen managen, kun je met dit boek weer toekomen waarom je waarschijnlijk voor het vak leidinggeven hebt gekozen, namelijk de mensen in je teams tot bloei laten komen, duurzaam inzetbaar te hebben en te houden.

Nienke de Waard – Strategisch HR adviseur in de zorg

Als je het boek gelezen hebt.....

Jorin is een vakvrouw die met dit boek echt een cadeau aan managers en teamleiders geeft. Als je het boek gelezen hebt, is voor je uitschuiven van een gesprek met een medewerker geen optie meer en daarin zit de belangrijkste waarde. Aan de slag voordat er een probleem is ontstaan.

De persona’s maken de concepten duurzame inzetbaarheid en vitaliteit herkenbaar en goed uit elkaar te halen. Waarschijnlijk gaat er meteen een lampje bij je branden. In het boek krijg je concrete handvaten hoe je de verschillende gesprekken dan aangaat. De titel van het boek zou wat mij betreft dan ook moeten zijn; Yes, mijn team vaart op koers. Maar de huidige titel appelleert natuurlijk aan een behoefte die er is en aan de realiteit. Veel leesplezier en werkplezier!

Geeske te Gussinklo – Directeur Klantenservice federatie

Over Jorin

"Hands on"

Jorin beschikt over de kwaliteit je uit te dagen op de onderwerpen die er voor de organisatie toe doen. Halve antwoorden accepteert ze niet en ze is steeds op zoek naar de “stip op de horizon” i.p.v. de adhocratie van vandaag.

Naar haar eigen afdeling had ik nauwelijks omkijken omdat de basis goed op orde was. Haar aanpak naar mensen is “hands on” en zelf het goede voorbeeld zijn. Dank je voor alle plezier dat het werken met jou me heeft gebracht.

Arie Westerhoff – ING 

Een sterk empatisch vermogen

Jorin was voor ons een enorme buffer tussen verschillende organisaties waar een gap zat tussen organisatie, communicatie en beweging. Ze heeft een sterk empatisch vermogen waardoor er bij ons een mooie beweging in gang is gezet. Ze zoekt in alle situaties naar het positieve. Tegelijkertijd blijft ze scherp als het moet.

IJsbrand van der Molen – Centraal beheer

Een mooie persoonlijkheid, denkt snel en is flexibel

Jorin liet vrij en ons onze eigen gang laat gaan. Daarbij stelde ze zeker kritische vragen, waardoor je telkens aan het denken wordt gezet. Verder vond ik het prettig om met haar te sparren. Ook heb ik steeds het gevoel gehad dat ze altijd vierkant achter ons stond. Ze heeft een mooie persoonlijkheid, denkt snel en is flexibel. Ze is een hele goede spreker voor groepen. Ze zorgt voor interactie en houd de aandacht zo vast.

Ik vond het erg prettig om met haar samen te werken. Ik houd ervan om vrij gelaten te worden en tegelijkertijd wel kaders te hebben en heb behoefte aan een sparringpartner. Ook vind ik het prettig om het gevoel te hebben dat ik zelf ook iets toevoeg. Zij heeft mij dat gevoel gegeven.

Sylvia Oostenbrink – Centraal Beheer

Zijn er alternatieven?

Ik kon altijd met haar sparren en ze leerde mij de kneepjes waardoor ik gericht verder kon in mijn ontwikkeling.Een van die kneepjes zal me altijd bijblijven: Ik vroeg advies in een lastige kwestie. Jorin vroeg of er alternatieven waren? Ik gaf aan dat die er wel waren, maar dat die niet beter zijn. Ze gaf toen aan dat ik mijn antwoord dus al wist en moest vertrouwen op mijn eigen inzicht en gevoel.

Jorin gaf mij altijd stof tot nadenken, waardoor ik gericht werken aan zaken die op dat moment speelde en waarin ik mij verder kon ontwikkelen. Ze deed dit op een hele open manier waarin ze mij veel complimenteerde en gerichte handvaten meegaf om mee te stoeien. Jorin is communicatief sterk. Ze liet mij nadenken en stuurde mij op een vertrouwelijke manier aan.

Arjan Punter – KCS
www.klantcontactservices.nl

Over de training

Ik word hier helemaal blij en enthousiast van!

Op een eenvoudige, effectieve en positieve manier heb je met behulp van deze training vlot je team in beeld. Je wordt aangemoedigd hen te helpen en te inspireren.

Wat ook naar voren komt is het belang van vragen stellen. Door betere vragen te stellen krijg je ook betere antwoorden, dus meer inzicht en begrip voor elkaar.

“Verzuim de baas” stimuleert mij te vertrouwen op mezelf en authentiek te blijven.

Ga je voor een kwalitatief sterk team en hieraan gekoppeld goed leiderschap, dan is deze training een aanrader. Een echte win-win situatie!

Lies de Jong

Wat een mooi en praktisch instrument!

Ik had graag de beschikking gehad over deze verzuimhulpmethode toen ik startte als leidinggevende. Nu ben ik min of meer door schade en schande het verzuim de baas geworden.
Dit hulpmiddel leidt je in een paar overzichtelijke stappen, met waardevolle achtergrondinformatie, naar een handige tool. Deze tool kun je benutten als richtinggever bij het omgaan met verzuimcasuïstiek, maar ook zeker als handvat ter voorkoming van verzuim. En dat is precies wat hier zo mooi aan is; dat je leert toewerken naar preventie van verzuim!

Corine de Jong

Marco Toes – Senior manager bij een grote financiële dienstverlener

Marco Toes vertelt over hoe de ‘BAAS’-methode zijn bedrijfsonderdeel heeft geholpen om de lijst met stuklopers te halveren.

De uitdaging

Het onderdeel waarvoor ik werk, kenmerkt zich door een hoge werkdruk en een relatief hoog verzuim. 50% van het verzuim werd veroorzaakt door langdurig verzuim en 50% door kort verzuim.

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in diverse trainingsprogramma’s voor leidinggevenden, in medewerkersbijeenkomsten en in gesprekken met HR. Veel van deze acties en interventies waren gericht op het kortdurende verzuim.

Als je het kortdurend verzuim aanpakt, dan zal het langdurig verzuim uiteindelijk ook zakken. Ten minste dat was destijds het vertrekpunt. We kwamen erachter dat dit niet zo werkt. Als iemand bijvoorbeeld burn-outklachten heeft, meldt hij zich eerst voor een korte periode ziek. Vervolgens gaat dit over in langdurig verzuim. Met andere woorden: de aanname doen dat het langdurige verzuim wel zakt als we het kortdurend verzuim aanpakt is niet juist.

De aanpak

Aan de hand van de ‘BAAS’-methode zijn we de diepte in gegaan. We zijn medewerker voor medewerker langsgegaan en hebben bepaald wie in welke groep hoorde en we hebben ze op die manier in de ‘BAAS’-matrix geplaatst. In diverse MT’s en over verschillende locaties hebben we het overzicht gemaakt.

We kregen nieuwe inzichten, zagen verbanden die we eerst niet zagen en we hadden concreet waar het probleem lag. We kwamen tot de conclusie dat we het beste als eerste aan de slag konden gaan met de stuklopers. We konden nu ook op seniormanagementniveau en met HR concrete vervolgstappen benoemen.

  • Er ontstonden aparte afspraken met bedrijfsartsen. Niet op medewerkersniveau, maar op locatieniveau. We bespraken samen wat er speelde en liep. Aan de hand van de verbanden zagen bedrijfsartsen ook een patroon.
  • HR heeft geïnvesteerd in een arbeidsdeskundige. Een veelvoorkomend probleem was dat de kennis bij veel leidinggevenden op een aantal specifieke onderdelen ontbrak. Dit was geheel logisch, want individueel kwam het zelden voor, maar in de grote groep een aantal keren.
  • Er werden voorzieningen getroffen om in goed overleg afscheid te kunnen nemen van medewerkers die dat eigenlijk graag wilden en nu in verzuim beland waren. Dit ging sneller dan per individu dit traject te doorlopen.
  • Per kwartaal bekeken we het vraagstuk opnieuw. Zijn er mensen bijgekomen, zijn er mensen van de lijst verdwenen? Dit werd een samenspel tussen de leidinggevende van het team, HR, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts en het seniormanagement. 
  • Er werd concreter nagedacht over vervangend werk. Uiteraard was dit er al, maar op het totaal bleek dat de mogelijkheden niet afdoende waren om mensen terug te laten keren in het arbeidsproces. 

Wat is er veranderd?

Het langdurige verzuim is uiteindelijk gedaald. De lijst met stuklopers is gehalveerd en de leidinggevenden hadden het gevoel dat ze aan het stuur zaten. Ze wisten dat zij een positieve bijdrage leverden aan het herstel van de medewerker. Voor medewerkers die anders langdurig in het verzuimtraject hadden gezeten, is een mooie oplossing gevonden. Ze hadden het gevoel er niet alleen voor te staan. Teamleiders zijn op cruciale onderdelen, waar ze wat minder in bedreven waren, geholpen. Ze zijn geholpen met intervisie van gesprekken en met de gesprekken zelf. 

 

Mijn naam is Jorin Dijkstra

Op mijn 22ste werd ik leidinggevende op een klantenservice. Ik gaf plotseling leiding aan mensen die qua leeftijd mijn ouders hadden kunnen zijn. Amper droog achter de oren begon ik mijn avontuur als leidinggevende. Resultaten behalen en mensen beter maken. Dat leek me wel wat. Geen idee waar ik voor tekende en wat er allemaal bij kwam kijken om een goede leidinggevende te zijn.

Een van de dingen waar ik me echt op verkeken heb is het onderwerp verzuim. Wat mag je wel vragen en wat mag niet. Vele uurtje sparde ik met collega teamleiders die al langer in het vak zaten.

Ik maakte heel veel fouten

  • Zo dacht ik dat ik het probleem van de medewerker op moest lossen.
  • Sprak ik over in plaats van met de medewerker
  • Was ik bezig met cijfers en in mindere mate met de medewerker
  • Handelde ik vanuit mijn eigen referentiekader
  • Deed ik maar wat zonder een gerichte strategie.

Gaande weg leerde ik dat ik veel gesprekken en verzuim kon voorkomen door creatiever te zijn, echt goed te luisteren naar de medewerkers en te kijken in hoeverre ik de medewerkers wat meer ruimte kon geven.

Niet lekker? Ben je geholpen met nog een uurtje rust en een goede douche? Lukt het je dan om vanmiddag te komen? En vaak lukte te dat. Het mooie was dat medewerkers dit onthielden en dankbaar waren voor het begrip.

Hèt hoofdpijndossier

Toen ik leiding ging geven aan teamleiders werd ik vaak ingezet op “ hoe” vragen. Hoe pak ik dit geval aan. Hoe zorg ik ervoor dat het mij minder energie kost? Op welke signalen moet ik letten.Vooral jonge, startende teamleiders hadden hier veel baat bij.

Later als consultant kwam het hoofdpijndossier ‘Hoe krijg ik het verzuimpercentage naar beneden’ telkens weer naar voren. Ik wilde het eenvoudig maken voor teamleiders. Het is veel gemakkelijker als je denkt.

Met de BAAS-Methode lukt het jou ook om op een andere manier naar verzuim te kijken. Niet vanuit frustratie en irritatie, maar vanuit mogelijkheden.

Denk je eens in wat kan je samen met je team bereiken als iedereen met plezier naar het werk gaat.

Een vraag of behoefte aan meer informatie? Stuur gerust een berichtje

JorinPact

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is.

Contact

Beijmalaan 45, 5377 GH Bijlen
0537 4839 99 | info@veraverbeek.nl

Maak meteen online een afspraak.

© 2022 JorinPact Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring  |  Algemene voorwaarden.

Ontwikkeling website: Stoutmoedig.