icons-teamSoms is een leidinggevend team niet meer zo succesvol als in het begin. De communicatie loopt stroef, teamleden begrijpen elkaar verkeerd en iedereen lijkt een ander doel na te streven. Kortom: het lijkt wel alsof je allemaal op een ander spoor zit. Jorinpact helpt je om je team weer op de rit te krijgen. Door workshops te verzorgen over samenwerken bijvoorbeeld, of door samen doelstellingen te formuleren. Jorinpact geeft praktische handvatten waar mensen direct mee aan de slag kunnen en die direct resultaat opleveren.

Jorinpact werkt vanuit de behoefte van het team

Jorinpact zet mensen in hun kracht en maakt gebruik van hun waarden, ambities en talenten. En dat leidt altijd tot een duurzamere samenwerking. Zo vergroot je de effectiviteit van individuele medewerkers, je team en uiteindelijk je hele organisatie. Jorinpact werkt dus ook niet met standaardtrainingen, maar vanuit de vraag van het team. Waar loopt het team tegenaan en wat hebben de medewerkers nodig? Vanuit die vragen stelt Jorinpact een training op maat op. Want elk team is anders, dus waarom zouden trainingen dat dan niet zijn?

Werk samen aan samenwerken

Als je als team resultaten wilt halen, moet je met elkaar samenwerken. En dat betekent dus niet dat je allemaal op je eigen eilandje moet zitten, maar dat je actief met elkaar in gesprek bent en weet wat je van elkaar verwacht. Jorinpact gelooft erin dat je mensen in een team bij elke uitdaging moet betrekken door ze vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven, en ze te vragen wat ze zelf kunnen toevoegen. De rol van managers is hierbij niet te onderschatten: met de juiste mindset hebben zij een enorme impact op het functioneren van hun medewerkers.

Jorinpact stelt vragen

Je team wordt altijd op pad gestuurd met een opdracht. Daar moeten de teamleden dan mee aan de slag. Jorinpact leert je team om op een andere manier naar zichzelf en de werkprocessen te kijken, en zorgt ervoor dat de teamleden samen het daadwerkelijke probleem boven tafel krijgen. En meestal komen ze dan zelf met de oplossing voor het probleem. Vanuit die nieuwe gemeenschappelijke basis hervindt je team zijn oorspronkelijke chemie.

Jorinpact werkt samen met:

samenwerken teamimpact

Om het resultaat te halen dat jij voor ogen hebt, stuurt Jorinpact op gezamenlijk groeien

Ik wil ook een high impact team creeren!